Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

H σωστή αντιμετώπιση του ιού

 Ο ιός μεταφέρεται μέσω του αέρα. 

Ο αέρας των χωρών λοιπόν πωλείται σε μεγάλες εταιρείες. Γίνεται ιδιοκτησία τους. Αυτές πλέον οι εταιρείες θα έχουν όλη την ευθύνη για τον ασφαλή και καθαρό αέρα που αναπνέουμε. Μέσω νέων τεχνολογικών συστημάτων ο αέρας θα απολυμαίνεται διαρκώς και μέσω δορυφορικών καμερών ασφαλείας θα τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των καταναλωτών στους δρόμους των πόλεων. Οι παραβάτες των αποστάσεων θα πληρώνουν πρόστιμα και στις 3 παραβάσεις θα διώκονται ως τρομοκράτες της δημόσιας υγείας. Έτσι καμία πια κυβέρνηση δεν θα έχει την ευθύνη, κανένα κράτος δεν θα νιώθει το πολιτικό και οικονομικό κόστος της υγιεινομικής διαχείρισης και η επιστημονική κοινότητα θα μπορέσει ελεύθερη πια να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα του πλανήτη κατά παραγγελία των εταιρειών που την χρηματοδοτούν. Για να είμαστε ρεαλιστές όμως, θα πρέπει και οι καταναλωτές αέρα να πληρώνουν στην ώρα τους το πάγιο ποσό που θα οριστεί για τον ξένο αέρα που καταναλώνουν πλην όσων έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Για τους τελευταίους το Κοινωνικό Κράτος μέσω σκληρής διαπραγμάτευσης με τις εταιρείες απολύμανσης, διαχείρισης και εκμεταλλεύσης του αέρα, θα κερδίσει σημαντικές εκπτώσεις στο πάγιο ποσό, και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις υγείας, θα εξασφαλίσει ακόμα και δωρεάν αναπνοή.