Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020

Στην καραντίνα

Όταν στο Ναύπλιο δεν κυκλοφορούσε στο δρόμο κανείς, στην Ιταλία τρώγανε βελανίδια

Βασίλης Οικονομόπουλος, (ο Βάτραχος)