Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Το μόνο γεγονός

Μερικές φορές το φως
είναι το μόνο γεγονός
μιας ολόκληρης ημέρας

Ναύπλιο