Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Παροιμία του Mario Vagman

Όσοι γκρινιάζουν για τη βροχή του Ιουνίου, να μη ζητάνε ήλιο το χειμώνα.