Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2013

Πιστεύω είς έναν Τσιμεντόβλαχο

"Πιστεύω είς έναν Τσιμεντόβλαχο, τουρίστα, αθηνάνθρωπα, οδηγόν ουρανού και γής, ορατών τε πάντων αοράτων.

Και είς έναν Βλάχο, Τσοπάνη Τσέλιγκα, τον Υιό του Αργολιδέα τον Μονογενή, τον εκ του Τσιμεντόβλαχου μιμηθέντα προ πάντων των αιώνων. 

Και είς το Πνεύμα το σύγχρονον , το τρέντικον, το οχλικόν, το εκ του Τσιμεντόβλαχου εκπορευόμενον, το συν Τσιμεντόβλαχου και Βλάχου συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των Ιθαγενών."

(Ναυπλιώτικη Αυγουστιάτικη Προσευχή της Αρπαχτής της Τσιμεντοβλαχούσας στις αρχές του 21ου αιώνα μ.Χ.)